Vychovatelky ŠD

I. oddělení - Adéla Veselá (seznam dětí)
II. oddělení - Jana Černá (seznam dětí)
III. oddělení - Ivana Šafránková (seznam dětí)
IV. oddělení - Jaroslava Hradcová (seznam dětí)

Po čtvrté vyučovací hodině odchází děti z oběda pod dozorem vychovatelek. Po páté hodině odcházejí z jídelny do družiny samy. Vychovatelka za ně zodpovídá až po jejich příchodu do oddělení ŠD.

Žádáme rodiče o písemné sdělení jakékoliv změny týkající se např. odchodu dítěte z družiny, či změny v kroužcích apod.
Tyto informace lze nahlásit i formou SMS zprávy (kdykoliv během dne) nebo telefonickou formou (v době od 12:00 hod. do 15:50 hod.)