Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Moravský Krumlov, nám. Klášterní 134, 672 01 Moravský Krumlov

IČ: 70992894

Adresa: nám. Klášterní 134, 672 01 Moravský Krumlov

Vznik organizace: 6.10.2000

Právní forma: Spolek

Hospodaření spolku se řídí ustanoveními o spolcích dle nového občanského zákoníku zákona číslo 89/2012 Sb.
Zdrojem příjmů jsou především členské příspěvky, dále příjmy z darů a příležitostné příjmy (z fotografování tříd, prodej sešitů apod.).

Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění, které tvoří všichni členové sdružení.
Valné shromáždění se schází 1x ročně. Schvaluje členy výboru, rozpočet na školní rok a výši ročního členského příspěvku.

Členové výboru:
předseda - Mgr. Hana Sobolová
místopředseda - Kateřina Velebová
jednatelka - Jaromíra Dvorská
hospodářka - Hustáková Eva
členka - Juříčková Martina

Dokumenty ke stažení
Rozpočet 2019/2020
Čerpání rozpočtu 2018/2019
Rozpočet 2018/2019
Návrh rozpočtu na rok 2019
Čerpání rozpočtu 2017/2018
Rozpočet 2017/2018