Přijetí 2023

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace

Do 1. ročníku školního roku 2023/24 byly přijaty všechny přihlášené děti.

1/2023 přijímá se

2/2023 – přijímá se

3/2023 – přijímá se

4/2023 – přijímá se           

5/2023 – přijímá se

6/2023– přijímá se

7/2023 – přijímá se

8/2023 – přijímá se

9/2023 – přijímá se

10/2023 – přijímá se

11/2023 – přijímá se

12/2023 – přijímá se

13/2023 – přijímá se

14/2023 – přijímá se

15/2023 – přijímá se

16/2023 – přijímá se

17/2023 – přijímá se

18/2023 – přijímá se

19/2023 – přijímá se

20/2023 – přijímá se

21/2023 – přijímá se

22/2023 – přijímá se

23/2023 – přijímá se

24/2023 – přijímá se

25/2023 – přijímá se

           František Vrána

                       ředitel školy

V Moravském Krumlově 24. 4. 2023

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého

uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy

též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem