Obsah výuky

(počet vyučovacích hodin v týdnu)

Učební plán 1. stupeň
Učební plán 1. - 5. ročník podle Školního vzdělávacího programu – Škola pro každého, č.j. 600/2013 zpracováno dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platná od 1. 9. 2021.

 

Předmět

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

5. ročník
 

Disponibilní

Český jazyk

9

10

9

8

7

10

Cizí jazyk

-

-

3

3

3

-

Matematika

4

5

5

5

5

4

Informatika

-

-

-

1

1

1

Prvouka

2

2

3

-

-

1

Přírodověda

-

-

-

1

2

-

Vlastivěda

-

-

-

1

2

-

Hudební výchova

1

1

1

1

1

-

Výtvarná výchova

2

1

1

2

1

-

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

-

Týdenní dotace předmětů

21

22

25

25

25


16

 

Učební plán 1. stupeň – výuka Aj 1. r. a 2. r. (s touto výukou souhlasí rodiče)
Učební plán 1. - 5. ročník podle Školního vzdělávacího programu – Škola pro každého, č.j. 600/2013 zpracováno dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platná od 1. 9.2021.

 

Předmět

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Disponibilní

Český jazyk

8

9

9

8

7

8

Cizí jazyk

1

1

3

3

3

2

Matematika

4

5

5

5

5

4

Informatika

-

-

-

1

1

1

Prvouka

2

2

3

-

-

1

Přírodověda

-

-

-

1

2

-

Vlastivěda

-

-

-

1

2

-

Hudební výchova

1

1

1

1

1

-

Výtvarná výchova

2

1

1

2

1

-

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

-

Týdenní dotace předmětů

21

22

25

25

25


16

 

 

Učební plán 2. stupeň
Učební plán 6. - 9. ročník podle Školního vzdělávacího programu – Škola pro každého; č.j. 600/2013 zpracováno dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platná od 1. 9. 2017.
 

Předmět

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Disponibilní

Český jazyk

4

5

4

5

3

Cizí jazyk AJ

3

3

3

3

-

Cizí jazyk NJ

-

-

3

3

-

Matematika

5

5

4

5

4

Informatika

1

1

1

1

3

Chemie

-

-

2

2

1

Fyzika

2

2

2

2

2

Přírodopis

2

2

1

2

1

Zeměpis

2

2

2

1

1

Dějepis

2

2

2

2

1

Výchova k občanství

1

1

1

1

-

Hudební výchova

1

1

1

1

-

Výtvarná výchova

2

2

1

1

-

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

-

Výchova ke zdraví

1

1

1

0

1

Týdenní dotace předmětů

29

30

31

32

18


Povinně volitelný předmět:

· informatika v 7., 8. a 9. ročníku

Nepovinné předměty:

· výuka náboženství (římsko-katolické)