Školní družina

Vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023

KONTAKT
Tel. číslo: +420 778 113 397
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

NĚCO O NÁS
Prostory ŠD se nachází v půdní vestavbě ZŠ.

Práce s dětmi probíhá ve 4. odd., které vedou vychovatelky:
I. odd. - Adéla Veselá
II. odd. - Jana Černá
III. odd. - Ivana Šafránková
IV. odd. - Jaroslava Hradcová

Děti mohou navštěvovat ranní školní družinu od 6:00 -7:40 hod a odpolední školní družinu v době od 11:30 – 15:50 hod.
Každým rokem nás provází celoroční téma, které s dětmi v rámci pobytu v družině objevujeme.
Letos budeme s dětmi objevovat téma: CESTUJEME S BOBEM A BOBKEM.
Tvoření, výrobky a aktivity dětí si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
kolní družina se řídí vnitřním řádem, který jsou děti povinny dodržovat.
Žádáme rodiče o písemné sdělení jakékoliv změny týkající se např. odchodu dítěte z družiny, či změny v kroužcích apod.
Tyto informace lze nahlásit i formou SMS zprávy /kdykoliv během dne/ nebo telefonickou formou / v době od 12:00 hod. do 15:50 hod./.

Děkujeme, kolektiv vychovatelek ŠD.

 

Fotogalerie
Školní družina - prosinec 2022 - leden 2023
Školní družina - květen - červen 2022
Školní družina - duben 2022
Školní dužina - březen 2022
Školní družina - leden - únor 2022
Školní družina - prosinec 2021
Školní družina - listopad 2021
Školní družina  - říjen 2021
Školní družina - září 2021

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ 4. ODDĚLENÍ.

TVOŘÍ JE ŽÁCI 1. - 5.ROČNÍKU.
ORGANIZACE PRÁCE VE ŠD SE ŘÍDÍ VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY.
VYCHOVATELKY:    1. ODDĚLENÍ    ADÉLA VESELÁ
                            2. ODDĚLENÍ    JANA ČERNÁ
                            3. ODDĚLENÍ    IVANA ŠAFRÁNKOVÁ
                            4. ODDĚLENÍ    JAROSLAVA HRADCOVÁ

PROVOZ ŠD:         RANNÍ DRUŽINA               6.00 – 7.40 HOD.
                            ODPOLEDNÍ DRUŽINA      11.30 – 15.50 HOD.


TÉMA PRO LETOŠNÍ ROK – DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY
CELOROČNÍ HRA – ROK V PŘÍRODĚ – KAŽDÝ MĚSÍC  TVOŘÍME , POVÍDÁME SI, ČTEME ZAJÍMAVOSTI Z  KNIH, ENCYKLOPEDIÍ NA DANÉ MĚSÍČNÍ TÉMA


Děkujeme, kolektiv vychovatelek ŠD.Zájmová činnost dětí je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy a tvoří hlavní obsahovou náplň výchovy mimo vyučování. Má velký význam pro individuální i společenský rozvoj dítěte a silně ovlivňuje všechny stránky jeho osobnosti.
1/ Aktivně spolupracovat s třídními učiteli a rodiči žáků
2/ Pravidelně střídat pracovní činnosti a odpočinek, všechny zájmové činnosti přizpůsobovat požadavkům dětí.
3/ Dbát na estetické prostředí ve školní družině, využívat k tomu výtvarných činností jednotlivých oddělení. Formovat estetické cítění dětí.
4/ Podněcovat zájem o kolektivní i samostatnou četbu knih a časopisů.
5/ Pravidelně se věnovat sportovní činnosti a zlepšovat pohybový projev dětí. Upevňovat zdraví a odolnost organismu pravidelným pobytem v přírodě. Podporovat zdravou soutěživost.
6/ Vést děti k šetření veřejného i soukromého majetku, k ochraně životního prostředí a pěstovat v nich lásku a cit k živé přírodě a ke zvířatům.
7/ Výchovu směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, ke vzájemné toleranci a úctě.
8/ Téma pro letošní školní rok  :   CESTUJEME S BOBEM A BOBKEM –výtvarné, tělovýchovné a pracovní činnosti na dané měsíční téma s dětmi tvoříme individuálně v každém odd. školní družiny.


P O D Z I M
/ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD/
Náměty činností:
Zahajujeme školní rok, vítáme prvňáčky do školy, rozdělujeme děti do jednotlivých odd., spolupracujeme s rodiči a tř. učiteli, s DDM a ZUŠ.
Pomocí společenských a kolektivních her se snažíme navazovat přátelské a kamarádské vztahy, opakujeme pravidla společného soužití mezi dětmi.
Upevňujeme pravidla při stolování, hygieně a úklidu, učíme se sebeobsluze v jídelně i šatně. Orientujeme se ve škole, seznamujeme se s prací zaměstnanců školy.
Opakujeme si zásady bezpečné cesty do školy, chování při pobytu venku a silničním provozu, chodíme na vycházky, na dětské hřiště – poznáváme okolí školy.
Formou hry se seznamujeme se základními dopravními značkami a jejich významem. Dopravní pexeso.

Počasí a změny v přírodě  - kdy nastává astronomicky podzim – povídáme si o vhodném oblečení na tohle roční období, o aktivitách spojených s podzimním období / hody, vinobraní, výlovy rybníků ad./
Plody podzimu – modelujeme a růz. výtvarými technikami tvoříme ovoce, zeleninu. Navlékáme korálky ze šípků, jeřabin, bobulí. Tvoříme tiskátka z brambor, práce s kaštany, žaludy.
Draci – navrhujeme – kreslíme a vyrábíme draka.
Ptáci odlétají – v atlase, encyklopedii hledáme, kteří ptáci na podzim odlétají do teplých krajů, prohlížíme si foto a čteme zajímavosti.
Halloween/31.10./ – seznamujeme se s tradicí a historií  / omalovánky, dýňové vyrábění, masky, svícny, zápichy k tématu/.
Sv. Martin /11.11./ – čteme pranostiku, její historii, význam a výtvarně zpracujeme


Celodružinové akce

Měsíc: Září
Bob a Bobek na cestách – Jak začali létat
Vysvětlujeme si pojmy Tornádo, silný vítr, co všechno mohou způsobit – v příběhu jim tornádo odneslo klobouk.
Na ulici do klobouku vybíral peníze harmonikář, poté klobouk uplaval po vodě, kde ho lovil záchranář – povídáme si o práci zachranářů

Měsíc: Říjen
Bob a Bobek na cestách – Cesta na jih
Egypt – hl. město Káhira . hledáme v mapě
Povídáme si o pojmech co to je Sfinga, Mumie, Poušť- zajímavosti o stavbě pyramid, kdo byli Faraóni. Komplex pyramid v Gíze.
Pouštní zvířata – v příběhu, kde had ukradne vejce želvě – krást se nevyplácí…

Bob a Bobek na cestách – Putování s velbloudem
Zvířata v Africe, které známe , hledáme zajímavosti o jejich životě
V příběhu si najdou kamaráda ptáčka straku, který jim uletí v klobouku.
V Dakaru, kam je dovede velbloud všichni hledají klobouk, který se nakonec najde v cirkuse, kde jen obyvatelé obdivují.

Bob a Bobek na cestách – Jezero krokodýlů
Klobouk je zavane k jezeru, kde jsou plameňáci a hroch, kterého bolí zub – povídáme si o důležitosti a zubní hygieny a prevenci.
Prohlížíme si v encyklopedii krokodýli, žirafy, plameňáky – čteme si zajímavosti

Měsíc: Listopad
Bob a Bobek na cestách – Zahradníci v Africe
V příběhu se objevují domorodci a jejich kmeny , připravují se na slavnost úplňku a chystají menu.
Tance a koupele domorodých kmenů
Sázení semínek , úroda a zpracování
Pojem Baobab – jde o opadavý strom s tlustým kmenem, roste v oblastech, v období sucha
Život slonů – rozdělení slonů – Slon africký, pralesní, indický. Příbuzným slonů byl i vyhynulý mamut.

Bob a Bobek na cestách – Napříč Afrikou
Klobouk je zavane na pouť Saharu – ukazujeme si na mapě.
Zvířata, která zde žijí. Život lvů.
V příběhu se turistům rozbije auto, králíci jim pomohou.
Povídáme si o důležitosti pomoci ostatním, pomoci při domácích pracech.

Bob a Bobek na cestách – Rozloučení s Afrikou
V příběhu se objevují opice, které se trefují do klobouku, králíci se snaží uniknout.
Jaké známe míčové hry – košíková, baseball, vybíjená ad., jejich pravidla a bezpečnost při hře
Pojem Vodopád – jak vzniká, kde se nachází známé vodopády např. Niagarské vodopády.
Ochránce velryb – zajímavosti ze života velryb


Z I M A
/PROSINEC, LEDEN,ÚNOR/
Náměty činností:
Advent – povídáme si a čteme o předvánočním období – tradice u nás v ČR a jak se prožívá adventní doba jinde ve světě – jejich zvyky a zajímavosti.
Vyrábíme přáníčka, drobnosti, svícínky, zápichy, vánoční závěsy do oken, vystřihujeme vločky, vykreslujeme omalovánky. Zdobíme si prostory ŠD a společně dekorujeme.
Mikuláš, anděl a čert – povídáme si o tradici a historii postav. Vyrábíme zápichy, vykreslujeme omalovánky, lepíme koláž, maska čerta, andělská čelenka ad.
Koledy, vánoční písničky a básničky – učíme se a posloucháme nejznámější české koledy, kdo umí zahrát na nástroj, může ostatním předvést / flétna, kytara, housle atd./
Tříkrálová tradice -  K+M+B – význam písmen a jména králů, čteme si o této tradici, vyrábíme tříkrálovou korunu. Výtvarně ztvárňujeme.
Sledujeme pohádku z cyklu ,,Chaloupka na vršku“ – Jak to bylo na tři krále – učíme se básničku My tři králové, jdeme k Vám…
Zima v přírodě – pozorujeme změny v počasí/ mráz, led, sníh…/. Povídáme si, jak se vhodně oblékat při zimních radovánkách.
Využíváme pobytu v zimní přírodě. Přírodovědné vycházky – sledujeme stopy zvířat ve sněhu. Péče o zvířata v zimním období, jak sami můžeme pomoci. Nachystáme pro ptáčky závěs se semínky, jablkem, kukuřicí.
Opakujeme si zásady, jak pečovat o svoje zdraví v době nemoci, o důležitosti vitamínů, zdravého životního stylu, otužování, pobytu na čerstvém vzduchu ad.
Luštíme kvízy, tajenky a doplňovačky se zimní tématikou.
Tvoříme sněhuláky různými technikami / z tácků, z vaty, z moduritu, sypeme a lepíme krupici do tvaru sněhuláka atd./
Sv. Valentýn -  tradice a historie Valentýnského svátku, kdo to byl Sv. Valentýn. Vyrábíme drobnosti pro radost s tématikou láska, srdce.
Masopust – tradice a historie. Masopustní průvody a zábavy.
Vyrábíme a chystáme rozmanité masky, škrabošky, které zdobíme.
Pouštíme si písničky a tancujeme – rej masek. V kuchařce hledáme typické masopustní pokrmy, které známe /koblihy, boží milosti/

 

Celodružinové akce

Měsíc:   Prosinec

Bob a Bobek na cestách – Mezi indiány
Setkání s rodinou medvědů
Chráněná zvířata – bizon, puma…čteme si zajímavosti a prohlížíme v encyklopedii
Volně žijící zvířata – medvěd, vlk, aligátor
Tábor indiánů kdysi – koně, stany, tance, oblečení
Tábor indiánů dnes . motorky, TV…

Bob a Bobek na cestách – Amazonský prales
Domorodci v něm brání svůj krásný domov proti moderní civilizaci
Zásah lidí do přírody / mizí rostliny, zvířata/ povídáme si, ponaučení před ničením naší planety

Bob a Bobek na cestách – Na divokém západě
Život kovbojů – jízda na koni, práce s lasem, osidlování, zakládání rančů ad.
Prérie – vysvětlujeme význam slova

Měsíc: Leden
Bob a Bobek na cestách – Las Vegas
Je to město postavené na poušti
Jsou zde všechny známé stavby světa v menším provedení / Eiffelova věž, Pyramidy…/
Město plné heren, kasin, automatů a hazardních her – povídáme si o nebezpečnosti tohoto hazardu – kdy se z bohatého může stát chudák a opačně
Bob a Bobek na cestách – New York
Symbol města – socha Svobody
Je zde seskupení mnoha národností, mnoha jazyků AJ,FJ,NJ, čínský….
Budova EMPIRE STATE BUILDING – 102 pater, 381 vysoká – prohlížíme si na fotce
CENTRAL PARK – velký veřejný městský park, který ročně navštíví až 42 mil.lidí
Ve městě je velká zločinnost –/ přepadení banky v příběhu/
Povídáme si o práci policie

Měsíc: Únor
Bob a Bobek na cestách – Sibiřská magistrála
Sibiřská magistrála – je to nejdelší železniční trať na světě /9288Km/
Mamut v příběhu zboural přístřešek dřevorubce a poté boural stromy na celou magistrálu.

Bob a Bobek na cestách – Mount Everest
Mount Everest – nejvyšší hora světa
Pohoří Himaláje – příběhy prvních horolezců a pokořitelů. Co všechno je potřeba k výstupu na horu, jak se horolezci připravují. Vhodné oblečení a výbava k výstupu.
Průvodce Yety / 2,5m vysoký chlupatý tvor podobný lidoopovi/

Bob a Bobek na cestách – Sametová hvězdička
Hongkong – voňavý přístav Hl. město Viktoria
Pojem Čínský drak / ochránce lidu/, který zpodobňuje nesmrtelnost, štěstí, moc, odhání zlé duchy.
Panda, které chybí kamarád dostane jméno Sametová hvězdička.
Život pandy jako ohroženého druhu.

Bob a Bobek na cestách –Na tržišti v kašmíru
Pojem Mešita, Tržiště
Čínský a indický čaj, datle
Tančící kobra


J A R O
/BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN/
Náměty činností:
Měsíc knihy /Březen/ - doneseme si svoji oblíbenou knihu, seznamujeme s ní kamarády, proč ji máme rádi, odkud jsme ji dostali a přečteme vybranou kapitolu, příběh.
Povídáme si o důležitosti četby knih, encyklopedií, časopisů, kdo navštěvuje místní knihovnu. Vyrábíme a laminujeme si záložku do knihy.
Příroda se probouzí - při pobytu venku, v přírodě sledujeme první jarní květiny. Vyrábíme družinový kreslený herbář – popisujeme kytky, vybarvujeme a kreslíme. Zvířata a jejich mláďata.
Den Vody /22.3./ a Den Země /22.4./ - povídáme si o ochraně životního prostředí, o šetření vodou, o důležitosti pitného režimu.
Třídění odpadu, jak umíme třídit odpad, Proč je důležité šetřit přírodu a třídit.
Čteme ekologickou pohádku k tématu. Rozlišujeme podle barev kontejnery na odpad.
Luštíme kvízy a doplňovačky s ekologickou tématikou.
Velikonoce -  povídáme si o svátku jara, o tradicích během velikonočního období u nás i ve světě/ obyčeje, zvyky, koledy, mláďátka /.
Barvíme a zdobíme kraslice, vyrábíme velikonoční ozdoby, vystřihovánky do oken, přání k Velikonocům. Dekorujeme prostory ŠD.
Čarodějnice - /30.4./ - význam, historie a tradice pálení čarodějnic. Čarodějný kvíz, čarování, kouzla. Pohádky a příběhy, které známe a kde se objevuje postava čarodějnice.
Maminka má svátek  /2. květnová neděle/ - vyrábíme drobný dárek pro maminku. Jaká je naše maminka, s čím ji pomáháme. Co pro nás maminky a babičky znamenají.
Přáníčko s básničkou pro maminku.
Den rodiny / 15.5./ - povídáme si o významu slov domov, rodina, vztah k nejbližším lidem v rodině – o vzájemné pomoci a slušnému chování v rodině, ale i mezi ostatními lidmi ve společnosti. Úcta a ohleduplnost ke starším spoluobčanům.

 

Celodružinové akce
Měsíc: Březen
Bob a Bobek na cestách – V zemi vycházejícího slunce /Japonsko/
Hl. město Tokio
Oblek Kimono
Sopka Fudžijáma

Bob a Bobek na cestách – V zemi sopek
Kamčatka – poloostrov sopek a gejzírů
Meteorologická stanice – práce meteorologů, jaké jevy probíhají v zemské atmosféře, pojmy teplota, vlhkost, druhy srážek, srážkoměr

Bob a Bobek na cestách – Indie¨
Hl. město Dillí
Mauzoleum Tádž Mahal
Hinduistické chrámy
Řeka Ganga – rituální koupele

Bob a Bobek na cestách – Tibet
Provincie čínské lidové republiky
Dalajlama – duchovní vůdce tibeťanů – seznamujeme se se základními prvky jógy, relaxační hudba
Národní park Sagarma

Měsíc: Duben

Bob a Bobek na cestách – Dobrodružství v podzemí
 Francie – hl. město Paříž – hledáme v mapě
Lascaux – jeskynní komplex v jihozápadní Francii, v kterém se nachází malby z doby kamenné. Jeskyni náhodně objevili čtyři mladí chlapci.

Bob a Bobek na cestách – Řecká svatba
Řecko – země slunce, vína a oliv. Hl. město Atény – hledáme v mapě
Architektura starého Řecka, mezi nejvýznamnější stavby patří Parthenón, Apollonův chrám v Efesu, Delfy ad.
Řecký národní tanec Syrtaki – jde o kruhový tanec, při kterém se tanečníci drží za ramena a postupují v kruhu, protisměru hodinových ručiček.
Řecká mytologie –bohové Zeus /bůh hromů a blesků/, Poseidon /bůh moří/ Hádes /bůh podsvětí/, Héra /bohyně rodinného krbu/, Afrodité /bohyně krásy a lásky/ Artemis /bohyně lovu/
Výroba auta na sluneční pohon

Bob a Bobek na cestách – Karneval v Benátkách
Hledáme Benátky v mapě. Velký ohňostroj na začátku dílu.
Karnevalový průvod plný masek
Gondoly a další různé lodě
Bob a Bobek na cestách – V rytmu valčíku

Rakousko – hl. město Vídeň – hledáme v mapě
Vídeňský valčík – jde o tanec v ¾ taktu, je to královský tanec, bez kterého se neobešla žádná velká společenská událost.
Zábavní park Prátr, ve kterém je více než 250atrakcí, nejznámější z nich je Obří ruské kolo.
Sběr a výkup starého zboží

Měsíc: Květen

Bob a Bobek na cestách – Strašidelný hrad
Rumunsko – hl. město Bukurešť – hledáme v mapě
Hrad Bran, který leží na cestě spojující Transylvánii s Valašskem, je spojený s legendou o hraběti Drákulovi.
Správné chování během prohlídek hradů a zámků.

Bob a Bobek na cestách – U jezera Lochnes
Skotsko – hl. město Edinburgh – hledáme v mapě
Jezero Loch Ness se nejvíce proslavilo díky svému údajnému obyvateli, nejznámějšímu zjevení, lochneské příšeře, tzv. Nessie, jež má vypadat jako plesiosaurus.
Ke Skotsku neodmyslitelně patří dudy a skotské sukně

Bob a Bobek na cestách – Odvážní skokani
Rakousko
Velký lyžařský areál v Innsbrucku se skokanským můstkem
Trénování na ZOH
Alpy jsou rozsáhlé evropské pohoří, nachází se v nich nejvyšší hora Evropy Mont Blanc /4810m/


L É T O
/ČERVEN/
Náměty činností:
Den dětí -  zábavné odpoledne plné soutěží, her, tance.
Malujeme na chodník před školou.
Těšíme se a plánujeme prázdninový čas, kam pojedeme na dovolenou.
Povídáme si o bezpečnosti a zodpovědném chování během prázdnin, dovolených, táborů. Opakujeme si zásady první pomoci a znalost telefonních čísel první pomoci /Policie, Hasiči, Záchranáři/.
Prohlížíme si mapu ČR a mapu Světa, kam se chystáme na dovolenou nebo tábor. Kam bychom se chtěli podívat, kreslíme představu a přání vysněného výletu.

Uklízíme prostory ŠD. Hodnotíme školní rok, co jsme se všechno naučili.
Těšíme se na prázdniny.

 

Celodružinové akce

Měsíc: Červen

Bob a Bobek na cestách – Konečně doma
Králíci konečně přistáli v Třeboni u rybníku, kde chytali ryby rybáři.
Vysvětlujeme si pojmy ,,pytlák“, porybný, co všechno je potřeba k chytání ryb a jaké známe ryby v našich vodách.
Probíhá filmový festival na náměstí v Třeboni – zlatý kapr Oskar