Příjetí 2019

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace


Do 1. ročníku školního roku 2019/20 byly přijaty děti s přiděleným registračním číslem:

1/2019 – přijímá se
2/2019 – přijímá se
3/2019 – přijímá se
4/2019 – přijímá se
5/2019 – přijímá se
6/2019 – přijímá se
7/2019 – přijímá se
8/2019 – přijímá se
9/2019 – přijímá se
10/2019 – přijímá se
11/2019 – přijímá se
12/2019 – přijímá se
13/2019 – přijímá se
14/2019 – přijímá se
15/2019 – přijímá se
16/2019 – přijímá se
17/2019 – přijímá se
18/2019 – přijímá se
19/2019 – přijímá se
20/2019 – přijímá se
21/2019 – přijímá se
22/2019 – přijímá se
23/2019 – přijímá se
24/2019 – přijímá se
25/2019 – přijímá se
26/2019 – přijímá se
27/2019 – přijímá se
28/2019 – přijímá se
29/2019 – přijímá se
30/2019 – přijímá se
31/2019 – přijímá se
32/2019 – přijímá se
33/2019 – přijímá se
34/2019 – přijímá se
35/2019 – přijímá se
36/2019 – přijímá se
37/2019 – přijímá se

RNDr. František Vrána
ředitel školy


V Moravském Krumlově 8. 4. 2019


Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne 23.10. a 24.10.2018, oba dny 7.00 – 8.00, 12.30 – 16.00.

Jazykové kurzy anglického jazyka

Vážení rodiče,

v letošním školním roce bude naše škola organizovat přípravné kurzy z anglického jazyka na mezinárodní zkoušky KET low, KET high a PET. Tyto kurzy budou částečně hrazeny městem Moravský Krumlov a jejich výsledkem bude zkouška na úrovni právě těchto mezinárodních zkoušek, které pak žáci mohou na vlastní náklady podstoupit. Kurzy bude pořádat jazyková škola ALRETE Ivančice a budou se konat v prostorách naší školy.

Zájemcům o tyto kurzy bude nejdříve předložen diagnostický test, na jehož základě budou dle úrovně rozřazeni do jednotlivých skupin.

Úrovně KET - 1x týdně / 60min.
Úroveň PET - 2x týdně / 60min.

Cena:
KET: 300,-Kč / pololetí
PET: 600,-Kč / pololetí

Děti během 1. týdne obdrží lísteček, kam můžete vyjádřit případný zájem.

Rozdělení tříd, třídnictví, učebny – 2018/2019

1. A – Švédová – učebna č. 21
1. B – Košíčková – učebna č. 15
2. A – Drápelová – učebna č. 16
3. A – Jeřábková – učebna č. 70
3. B – Krebsová – učebna č. 19
4. A – Líbalová – učebna č. 22
4. B – Lexová – učebna č. 55
5. A – Vybíralová – učebna č. 24
5. B – Vyklická – učebna č. 25
6. A – Havlišová – učebna č. 53
6. B – Nováková J. – učebna č. 80
6. C – Galáš - učebna č. 30
7. A – Mlíčková – učebna č. 71
7. B – Žáková – učebna č. 23
7. C – Dostál L. – učebna č. 33
8. A – Hrubá – učebna č. 69
8. B – Nováková E. – učebna č. 35
8. C – Jelínková – učebna č. 66
9. A – Stixová – učebna č. 32
9. B – Brezovská – učebna č. 49
9. C – Krausová – učebna č. 78

V Moravském Krumlově 30.8.2018

Informace pro 6.ročník

3.9. žáci 6. ročníku začínají v 8:00 a výuka končí v 11:30
Ostatní dny už dle rozvrhu.

Rozdělení žáků:
6. A (žáci z bývalé 5.A + z Lesonic) - tř. učitelka Mgr. Lucie Havlišová, učebna č. 53 (nová budova, 1.patro)
6. B (žáci z bývalé 5.B + Vedrovice, Rybníky, Pohořelice ...), tř. učitelka Mgr. Jana Nováková, učebna č. 80 (nová budova, 2.patro)
6. C - (Dukovany, Horní Dubňany, Dolní Dubňany), tř. učitel Mgr. Radek Galáš, učebna č. 30, stará budova, 2.patro

Školní jídelna - stavební práce

Z důvodu stavebních prací bude školní jídelna vařit až od středy 12. 9. 2018. Přihlášky na obědy je možné podávat od čtvrtku 6. 9. 2018 v době od 8.00 do 14.00. Do 6. 9. 2018 nebudou tyto prostory školy přístupné.

Kroužky

Ve spolupráci se SŠ DOS MK bude od záři 2018 naše škola nabízet prakticky zaměřené kroužky, do nichž se žáci budou moci přihlásit na začátku školního roku.

Přihláška na koužky

Třídní učitelky pro 1. ročník

Oznamujeme rodičům dětí, které nastoupí do prvních tříd ve školním roce 2018/2019, že třídními učitelkami budou Mgr. Martina Košíčková a Mgr. Jitka Švédová.

Anglie 2018 - informační schůzka

Vážení rodiče,
dne 10.5.2018 v 16:00 se ve školní jídelně uskuteční informační schůzka zaměřená na podrobnosti školního zájezdu do Anglie.    
Přítomen bude i zástupce CK Student Agency.

Přijetí 2018

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace


Do 1. ročníku školního roku 2018/19 byly přijaty děti s přiděleným registračním číslem:

1/2018 – přijímá se
2/2018 – přijímá se
3/2018 – přijímá se

 
5/2018 – přijímá se
6/2018 – přijímá se
7/2018 – přijímá se
8/2018 – přijímá se
9/2018 – přijímá se
10/2018 – přijímá se
11/2018 – přijímá se
12/2018 – přijímá se
13/2018 – přijímá se
14/2018 – přijímá se
15/2018 – přijímá se
16/2018 – přijímá se
17/2018 – přijímá se
18/2018 – přijímá se
19/2018 – přijímá se
20/2018 – přijímá se
21/2018 – přijímá se
22/2018 – přijímá se
23/2018 – přijímá se
24/2018 – přijímá se
25/2018 – přijímá se
26/2018 – přijímá se
27/2018 – přijímá se
28/2018 – přijímá se
29/2018 – přijímá se
30/2018 – přijímá se
31/2018 – přijímá se

RNDr. František Vrána ředitel školy

V Moravském Krumlově 9. 4. 2018

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nová cenová kalkulace obědů

Od 1.1.2018 jsme nuceni přistoupit k zdražení obědů. Z tohoto důvodu k  21. prosinci 2017 neproběhne platba za stravné na měsíc leden. Stravné na měsíc leden se bude vybírat až v prvním lednovém týdnu. Ponechejte si prosím na svých účtech dostatečnou finanční rezervu. Cenovou kalkulaci pro rok 2018 najdete na stránkách školy. Děkujeme za pochopení.

Více na stránce jídelny:
http://klasternizs.cz/jidelna

Volby do školské rady

Volby zákonných zástupců žáků do školské rady při

Základní škole, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134,

okres Znojmo, příspěvková organizace

se konají dne  15. 11. 2017 od 13:45 do 16:30 ve vestibulu školní jídelny.

Kandidáti dle abecedního pořadí (podle příjmení)
Juříčková Martina, provozářka, Moravský Krumlov
Nováková Jana, učitelka, Moravský Krumlov
Pečer Marek, OSVČ, Dobelice
Velevová Iveta, administrativa, Moravský Krumlov

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na poslední červnový týden (26. 6. – 30. 6. 2017) ředitelské volno.
Důvodem je zahájení stavebních prací v budově školy.
Vysvědčení bude vydáno v pátek 23. 6. 2017.

Jarní jarmark

Dne 15.5.2017 pořádáme na školní zahradě od 9:00 do 16:00 Den otevřených dveří spojený s 1. ročníkem JARNÍHO JARMARKU.
Všechny srdečně zveme.
Nabízíme k prodeji balkonové květiny, bylinky a sazenice zeleniny.

Přijetí 2017

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace

Do 1. ročníku školního roku 2017/18 byly přijaty děti s přiděleným registračním číslem:

1/2016 – přijímá se
2/2016 – přijímá se
3/2016 – přijímá se
4/2016 – přijímá se
5/2016 – přijímá se
6/2016 – přijímá se
7/2016 – přijímá se
8/2016 – přijímá se
9/2016 – přijímá se
10/2016 – přijímá se
11/2016 – přijímá se
12/2016 – přijímá se
13/2016 – přijímá se
14/2016 – přijímá se
15/2016 – přijímá se
16/2016 – přijímá se
17/2016 – přijímá se
18/2016 – přijímá se
19/2016 – přijímá se
20/2016 – přijímá se
21/2016 – přijímá se
23/2016 – přijímá se
24/2016 – přijímá se
25/2016 – přijímá se
26/2016 – přijímá se
27/2016 – přijímá se
28/2016 – přijímá se
29/2016 – přijímá se
30/2016 – přijímá se
31/2016 – přijímá se
32/2016 – přijímá se
33/2016 – přijímá se
35/2016 – přijímá se
36/2016 – přijímá se
37/2016 – přijímá se
38/2016 – přijímá se

 

                                    RNDr. František Vrána
                                        ředitel školy

 

V Moravském Krumlově 10. 4. 2017

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy
též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do prvního ročníku bude 7.4.2017 od 14.00 do 17.00 v budově školy. Ke změně tradičního lednového termínu došlo kvůli novele školského zákona, §36.

Výsadba před školou

V průběhu června a července 2016 byla uskutečněna sadovnická úprava před naší školou. Při přípravě výsadby jsme vycházeli z toho, že škola se nachází na Klášterním náměstí a tak i samotná realizace má evokovat staré klášterní zahrady, které se vyznačovaly geometrickými záhony, někdy vyvýšenými, lemovanými nízkými živými plůtky, osázené ovocnými stromy, bylinkami a zeleninou. Naším záměrem nebylo pouze esteticky zkrášlit prostranství před školou, zlepšit mikroklima, ale i seznámit žáky s vysazenými rostlinnými druhy. Za tímto účelem jsou do výsadby doplňovány stylové dřevěné jmenovky s botanickým názvem rostliny a jejím zařazením do čeledi. Za přípravu jmenovek patří velký dík kolegovi Mgr. Milanu Toufarovi.
Ať se výsadba líbí.

Mgr. Iveta Kudláčková

Fotogalerie: Výsadba před školou

Informace pro 6. ročník

Ve čtvrtek 1.9.2016 bude výuka 2. stupně probíhat formou třídnických hodin od 8.00 do 11.30, od 2. 9. podle rozvrhu.
Třída 6. C je umístěna v učebně č. 66 (1. patro nové budovy).

Žáci 6. roč. budou na školní rok potřebovat tyto sešity:
7 x 524
6 x 544
5 x 420
6 x 440
1 x 540
1 x notový

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY