Aktivity školy

Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000211

Odkaz na stránky projektu: http://www.mkrumlov.cz/Novy-zacatek-v-oblasti-inkluzivniho-vzdelavani-v-moravskokumlovskem-regionu.html

Podpora inkluze na ZŠ Moravský Krumlov Klášterní
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006910
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Kurzy ECDL
Kurzy ECDL

Minimální preventivní program
Minimální preventivní program 2018/2019

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY